Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking

  • Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking

I en artikkel i Helsesekretæren nr 6-2014 retter en av våre laboratoriekonsulenter, Jimmy Hansen, søkelyset på hvordan man kan hindre stikkskade ved blodprøvetaking. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonell mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Artikkelen tar for seg smittevernrutiner og retningslinjer å følge ved stikkskade.

Du kan lese hele artikkelen her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen