Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen

  • Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen

I perioden med postdoktor-stipend vil hun arbeide med INR og warfarinbehandling/egenkontroll, koagulasjonsanalyser hos gravide og preanalytiske forhold vedrørende koagulasjonsanalyser. Ann Helen Kristoffersen er overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus og spesialist i Noklus og ved Noklus Sogn og Fjordane.

Det treårige postdoktor-stipendet dekker lønns- og driftsmidler og er tildelt henne fra Helse Vest.

Ann Helen Kristoffersen vil i tillegg fortsette arbeidet med prosjekter i en «post-analytisk» arbeidsgruppe innen European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Flere nye prosjekter er også under planlegging. Blant annet ønsker hun å fortsette arbeidet med å undersøke biomarkører for venøs tromboembolisme og bruk av disse i graviditeten og se på biologisk variasjon av ulike markører i denne perioden.  

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen