Aktueltsaker 2014

Påpeker svakheter ved diabetesoppfølging i Norge

I et intervju med Dagens Medisin påpeker medisinsk faglig leder av Norsk diabetesregister for voksne, John Cooper, flere svakheter i diabetesoppfølgingen i Norge. Han legger vekt både på manglende måloppnåelse, mangel på utførte prosedyrer og manglende rapportering i til Norsk diabetesregister for voksne.
Les mer > >

Elektronisk kommunikasjon på laboratoriet

I en travel hverdag kan elektroniske løsninger være både tids- og kostnadsbesparende, og samtidig bidra til å øke kvaliteten på laboratorietjenestene. I siste utgave av Helsesekretæren har Noklus en artikkel som belyser bruken og nytten av elektronisk kommunikasjon på laboratoriet.
Les mer > >

Månedens preanalyse, november: "Blandingen er avgjørende"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Kasuistikker om bruk av laboratorieprøver ved diabetes

Det er nå utarbeidet to nye kasuistikker hvor tema er bruk av laboratorieprøver ved diabetes. Noen av problemstillingene som blir drøftet, er hvor ofte pasienter med diabetes bør måle glukose og hvilke verdier for glukose og HbA1c som indikerer god eller dårlig diabeteskontroll.
Les mer > >

Noklus til stede på Primærmedisinsk uke i Oslo

Primærmedisinsk uke (PMU) ble avviklet fra 20.-24. oktober, og hadde godt over tusen deltakere. Noklus var til stede både med innlegg og stands. Seksjonsleder Grete Monsen i Skandinavisk Utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) holdt innlegg med tittelen "Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr" og leder for preanalysegruppen i Noklus, Kari van den Berg, holdt innlegg med tittelen "Preanalyse - den viktigste analysen".
Les mer > >

Skal dere utvide laboratorietilbudet?

Samhandlingsreformen har ført til at noen sykehjem og legevaktenheter har behov for å utvide laboratorietilbudet. Dette fordi utvalgte pasientgrupper som tidligere fikk behandling i sykehus, nå skal behandles i primærhelsetjenesten. Derfor har Noklus utarbeidet en "Veileder for laboratorietilbud i sykehjem".
Les mer > >

Statsbudsjettet 2015 - seks millioner foreslått til Noklus

I statsbudsjettet for 2015 foreslås det å bevilge seks millioner kroner til pilotprosjektet som skal vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere i hjemmetjenestene.
Les mer > >

Utprøving av Pro Time InRhythm

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) er klar med en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av et PT-INR-system, Pro Time InRhythm.
Les mer > >

Månedens preanalyse, oktober: "Gamle kjente"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Ny studie evaluerer effekten av deltakelse i ekstern kvalitetssikring

I en studie som blir publisert i "Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", har vi ved Noklus evaluert effekten av å delta i ekstern kvalitetssikring av urin albumin og sett hvilke faktorer som spiller inn på god analysekvalitet.
Les mer > >

Side2 av 10Først   Forrige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen