Aktueltsaker 2014

Resultater fra hematologiutsendelse til større laboratorier

Resultatene fra hematologiutsendelsen SHEM1/2014 er nå klare. Utsendelsen gikk til sykehuslaboratorier og andre større laboratorier som er påmeldt via NKK.
Les mer > >

Ekstern kvalitetskontroll for U-strimmel og graviditetstest

Tirsdag 20. mai sendte Noklus ut ekstern analytisk kvalitetskontroll for analyse av urinstrimmel og graviditetstest. Svarfrist er 26. mai.
Les mer > >

Reviderte råd til behandlende lege om bruk av nye antikoagulantia

Det foreligger nå en revidert utgave av Helsedirektoratets informasjonsskriv om praktiske råd ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene. Dokumentet inneholder blant annet råd til leger som forskriver antikoagulasjonsmidler, praktiske råd ved kirurgiske inngrep og bruk av laboratorieanalyser.
Les mer > >

Ustabil hjemmeside

Noklus vil i løpet av de neste ukene foreta en del dataflytting, noe som kan føre til litt ustabil hjemmeside. Vi jobber så fort vi kan og håper dette ikke skaper problemer for våre brukere.

Les mer > >

Intervju med Marit Steinsund - koordinator hjemmetjenesteprosjektet

I siste utgave av Bioingeniøren, nr 4 2014, er det publisert et intervju med Marit Steinsund, som er prosjektkoordinator for det nye prosjektet der Noklus skal kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten.

Les mer > >

Vurderingsbrev, PT-INR

Resultatene for den eksterne kvalitetskontrollen for PT-INR (sendt ut 31.03.14) er nå klare, og vurderingsbrevene er sendt til dem som deltok på utsendelsen.
Les mer > >

Preanalytisk utsendelse

Mandag 28. april sender Noklus ut årets utsendelse til preanalyse. Dette er den andre utsendelsen i rekken, hvor formålet er å bidra med å forbedre håndtering av laboratorieprøver før selve analyseringen. Årets utsendelse omhandler kapillær prøvetaking. Svarfrist er 8. mai.
Les mer > >

Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

Nå kan sykehjemsleger svare på sykehistorier med dosering av Warfarin og INR-resultater i sykehjem. Sykehistorien med tilhørende problemstillinger besvares på internett. Svarfrist er 12. mai.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, D-dimer

Onsdag 23. april sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for D-dimer til deltakere som er påmeldt denne analysen. Analysefrist er 30. april.
Les mer > >

Rekordhøy deltakelse på e-læringskursene

Oppslutningen til e-læringskursene har skutt i været den siste tiden. Kursene som tidligere var forbeholdt ansatte ved sykehjem, tilbys nå de fleste deltakere i Noklus. Samtidig er venøs og kapillær blodprøvetaking lansert som to separate kurs. Noklus anbefaler e-læringskursene til alle som gjør laboratoriearbeid. Har du lyst til å ta kursene?

Les mer > >

Side6 av 10Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen