Aktueltsaker 2014

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til CRP, Hb og glukose

Mandag 10. mars sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll til analysene CRP, hemoglobin og glukose. Svarfrist er 17. mars.
Les mer > >

Resultater fra utsendelsen "Urin dyppekultur"

Resultatene fra utsendelsen "Urin dyppekultur" er nå klare, og vurderingsbrev er sendt til deltakerne.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi.

Mandag 3. mars sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for hematologiske analyser til deltakerne som er påmeldt dette kontrollprogrammet. Svarfrist er torsdag 6. mars.
Les mer > >

Resultater fra utsendelsen koagulasjon til sykehus

Resultatrapportene for sykehuskoagulasjon-utsendelsen fra 17. februar er ferdige og nå tilgjengelige for deltakerne.
Les mer > >

Vurderingsbrev, blod i fæces

Resultatene for utsendelsen av blod i fæces er nå klare. Vurderingsbrevene er sendt til dem som deltok på utsendelsen.
Les mer > >

Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha?

I Tidskrift for Den norske legeforeningen, nr. 4 2014, omtales Noklus sitt pilotprosjekt der man ønsker å komme fram til kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet.
Les mer > >

Vurderingsbrev, HbA1c

Resultatene fra utsendelsen HbA1c, sendt ut 21.01.14, er nå klare. Vurderingsbrevene er sendt ut til deltakerne som var med på denne utsendelsen. Spørsmål til resultatene? Kontakt din lokale laboratoriekonsulent.
Les mer > >

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem

I november 2013 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av CRP på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem. Nå er tilbakemeldingsrapporten klar.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier

Mandag 17. februar sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analyse av PT-INR, APTT og fibrinogen til sykehuslaboratoriene som deltar i kvalitetskontrollprogrammet. Analysefrist er mandag 24/2.
Les mer > >

Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren

I artikkelen er det temaet "måling av albumin i urin for å påvise begynnende nyresvikt" som blir belyst. Dette er en viktig laboratorieanalyse på legekontoret, og det er våre laboratoriekonsulenter Kari van den Berg og Thea Krogvig Bjørnstad fra Noklus Hedmark som har skrevet artikkelen.
Les mer > >

Side8 av 10Først   Forrige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen