Aktueltsaker 2017

Thomas Røraas disputerer 11. mai

Thomas Røraas er matematiker og forsker i Noklus. Han disputerer torsdag 11. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biologisk Variasjon - Metodologiske og Statistiske Vurderinger". Disputasen finner sted på Haraldsplass Diakonale sykehus.
Les mer > >

Verdens håndhygienedag: korrekt bruk av engangshansker

Verdens håndhygienedag markeres 5. mai, og hovedtema i år er korrekt bruk av engangshansker i helsetjenesten. God håndhygiene og bruk av engangshansker blant helsepersonell er det viktigste tiltaket for å forebygge infeksjoner.
Les mer > >

Sykehuslaboratorier har nå tilgang til "Min side"

Vi kan nå tilby våre deltakere blant sykehuslaboratorier tilgang til "Min side". Her finner dere ulike e-læringskurs og laboratorieprosedyrer, dere kan registrere svar på enkelte kontrollutsendelser og lese vurderingsbrev.
Les mer > >

Årets preanalytiske kontrollutsendelse fra Noklus

Årets utsendelse til preanalyse sendes fra Noklus 24. april. I år omhandler utsendelsen pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar. Spørreskjema er nå tilgjengelig på "Min side". Håper dere vil besvare utsendelsen som heter PREA117! Les mer om denne utsendelsen og preanalyse ved å klikke inn i saken.
Les mer > >

Noklus med tre innlegg på Nasjonalt Diabetesforum 2017

Nasjonalt Diabetesforum 2017 går av stabelen i Oslo 26.-27. april, og tittelen for konferansen er "Diabetes - mange ansikter". Det arrangeres åtte fagseminarer, og Noklus bidrar med to innlegg på fagseminaret for bioingeniører. I tillegg har vi ett innlegg under fagseminaret for apotekansatte.
Les mer > >

SKUP ønsker DEKS velkommen

Fra 1. januar 2017 har DEKS (Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren) overtatt ansvaret for å drive SKUP i Danmark. Noklus og SKUP ønsker DEKS velkommen i dette skandinaviske samarbeidet for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært.
Les mer > >

"Pasientnær analyse og selvtesting - har vi oversikt?"

Det er tittelen på et gratis totimers frokostmøte i regi av Standard Norge på Lysaker i Oslo tirsdag 25. april 2017. Møtet arrangeres av komiteen "Pasientnær analyse og selvtesting", som ble opprettet i 2015. Komiteen består av bioingeniører, farmasøyter og sykepleiere, og kvalitetsleder i Noklus, Kari Nerhus, er leder for denne.
Les mer > >

Vurderingsbrev på "Min side"

Har du fått melding om at det ligger et vurderingsbrev på "Min side"? I brevet fins det nemlig nyttig informasjon om analyseresultatene fra Noklus kontrollutsendelser. I Helsesekretærens siste utgave, nr 2-2017, har Noklus viet plass til vurderingsbrevet og viktigheten av at dette blir lest.
Les mer > >

Jakten på det «beste» kontrollmaterialet

I forbindelse med utsendelsen av kontroller til CRP, hemoglobin og glukose, har vi bedt noen av våre deltakere om hjelp til å utføre en ekstra analyse av glukose. Dette som et ledd i arbeidet med å finne det best egnete kontrollmaterialet til glukose.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra A til Å

Noklus sender ut kvalitetskontroller til de fleste laboratorieanalyser som utføres i primærhelsetjenesten. Det er mye arbeid som ligger bak de kontrollene deltakerne våre mottar i posten. Vil du vite mer?
Les mer > >

Side7 av 8Først   Forrige   2  3  4  5  6  [7]  8  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen