Aktueltsaker 2014

God jul fra Noklus

Noklus ønsker deltakere og andre samarbeidspartnere en riktig god jul med en liten "gladsak" fra Oslo.
Les mer > >

Vedlikehold av hjemmeside

Det vil pågå vedlikehold av hjemmesiden i dag fra kl. 14:00 og ut dagen i dag. Det vil først bli noe nedetid, og dernest kan nettsiden bli noe ustabil. Vi jobber så fort vi kan og håper dette ikke skaper problemer for våre brukere.
Les mer > >

Ledig rekrutteringsstipend mot doktorgrad

Det er ledig et rekrutteringsstipend mot doktorgrad/PhD 50 % i ett år (med mulighet for forlengelse). Vi søker en person som er interessert i forskning knyttet til utsendelse av sykehistorier til sykehjems- og allmennleger og som ønsker å ta en PhD. Arbeidssted er Noklus på Haraldsplass Diakonale sykehus og søknadsfrister er 17.12.14
Les mer > >

Treårig postdoktor-stipend tildelt Ann Helen Kristoffersen

I stipendperioden vil hun arbeide med INR og warfarinbehandling/egenkontroll, koagulasjonsanalyser hos gravide og preanalytiske forhold vedrørende koagulasjonsanalyser. Ann Helen Kristoffersen er overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus og spesialist i Noklus og ved Noklus Sogn og Fjordane.
Les mer > >

Rutiner for å hindre stikkskade ved blodprøvetaking

I en artikkel i Helsesekretæren nr 6-2014 retter en av våre laboratoriekonsulenter søkelyset på hvordan man kan hindre stikkskade ved blodprøvetaking. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonell mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Artikkelen tar for seg smittevernrutiner og retningslinjer å følge ved stikkskade.
Les mer > >

Samtykkeerklæring på norsk, engelsk, spansk, tamil og urdu

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt samtykkebasert kvalitetsregister. Hensikten til registeret er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Mange av pasientene som blir forespurt om å delta i registeret er fremmedspråklige og vi har derfor nylig utarbeidet samtykkeerklæringen vår på flere språk.
Les mer > >

Månedens preanalyse, desember: "Det svakeste ledd?"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2014. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Ledig stilling som diabetessykepleier - prosjektstilling i ett år

Norsk diabetesregister for voksne/Noklus søker diabetessykepleier i 80 % stilling i ett år. Den som ansettes, vil jobbe med et prosjekt der hovedmålet er å kartlegge kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge (ROSA4). Arbeidet vil innebære registrering av diabetesrelaterte variabler på utvalgte legekontor i Oslo og Akershus. Søknadsfrist er 10.12.14.
Les mer > >

Noklus lager kontrollmateriale til nordisk hemolysestudie

Noklus har for første gang produsert prøver til en hemolysestudie. I november mottok totalt 154 sykehuslaboratorier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island prøver i forbindelse med et prosjekt i EQAnord. Resultatene fra prosjektet vil gi verdifull og oppdatert kunnskap om hemolyse og være grunnlag for anbefalinger og råd om hvordan dette skal håndteres.
Les mer > >

Stor interesse for SKUP-resultater på internasjonal diabeteskongress

Resultater fra SKUP-utprøvinger fra 2005-2013 av ti ulike glukoseinstrumenter for personer med diabetes viser at de fleste instrumentene oppfyller kravene for riktighet fra ISO 15197:2013. Disse resultatene ble presentert med en poster under en internasjonal diabeteskongress i Maryland, Washington.
Les mer > >

Side1 av 10Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen