Aktueltsaker 2018

Månedens tema, desember: "Ikke la meg bli for kald"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2015. Budskapet passer godt til årstiden vi nå er inne i, og handler om at prøvene ikke må fryse på sin vei til laboratoriet.
Les mer > >

Sykehusene oppfordres til å ta i bruk SKUP

Seksjonsleder Anne Christin Breivik, og seniorrådgiver Grete Monsen i Skandinavisk utprøving av av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP), har skrevet en artikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet Bioingeniøren. I artikkelen oppfordres sykehusene til å ta i bruk SKUP før de går til innkjøp av pasientnært laboratorieutstyr.
Les mer > >

Myndighetenes satsing på hjemmetjenesten viser gode resultater

Etter at hjemmetjenestene i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold har deltatt to år i Noklus, ser vi en betydelig forbedring av rutinene, spesielt når det gjelder transport og oppbevaring av blod- og urinprøver. Dette kommer frem i svar fra 40 hjemmetjenesteenheter som fikk spørreskjema om egne laboratorierutiner både ved oppstart i 2016 og i september 2018.
Les mer > >

Noklus tilbyr hjelpemidler for opplæring i laboratoriearbeid

Opplæring og veiledning i laboratoriearbeid bidrar til god kvalitet på prøvetaking og analysering. Noklus tilbyr sine deltakere flere hjelpemidler som kan brukes for å sette opplæring i system, og for å heve kompetansen i laboratoriearbeid. I nyeste utgave av "Helsesekretæren", nr. 6-2018, forteller laboratoriekonsulent Marianne Fagermo Kletteng om disse hjelpemidlene.
Les mer > >

Dagens Medisin omtaler våre anbefalte analyser til allmennlegene

Overlege Mette Tollånes i Noklus er intervjuet i Dagens Medisin om våre anbefalinger til analyser ved ni kliniske problemstillinger. Anbefalingene er utarbeidet fordi vi bl.a. arbeider for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Utsendelsesplanen for våren 2019 er klar

Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Siden kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, er det nyttig å vite når kontrollene sendes ut fra Noklus hovedkontor. Oversikten finner du i vårens utsendelsesplan.
Les mer > >

Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Noklus arbeider bl.a. for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger.
Les mer > >

Informasjonsmateriell om diabetes

Diabetes er "Årets tema" i Noklus i 2018 og 2019. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om korrekt diagnostikk, behandling og oppfølging av diabetes, blant annet ved å videreformidle nyttig informasjon om temaet. Derfor ønsker vi her å vise dere aktuelt opplæringsmateriell om diabetes fra Helsedirektoratet sin hjemmeside.
Les mer > >

Ny versjon av Noklus diabetesskjema tilpasset ny enhet HbA1c

En ny versjon av Noklus diabetesskjema er nå lagt ut på seksjonens side. Denne er tilpasset ny enhet for HbA1c (mmol/mol). Verdier som tidligere er lagt inn med % vil bli konvertert til mmol/mol både i skjemaet og i rapportene.

Les mer > >

Ledig stilling - laboratoriekonsulent i Noklus Troms og Finnmark

Vi har ledig en 100 % fast stilling som laboratoriekonsulent/bioingeniør i Noklus Troms og Finnmark. Stillingen innebærer opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus, bl.a. ved oppsøkende virksomhet, undervisning og kursarrangering. Arbeidssted er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Søknadsfrist er 9. desember 2018.
Les mer > >

Side1 av 8Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen