Aktueltsaker 2019

Månedens tema, november: "Blodsmitteuhell"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi fortsetter å fokusere på smittevern, og for november har vi laget en plakat som kan være til hjelp dersom uhellet er ute. Ved blodsmitteuhell er det viktig å ha gode rutiner for strakstiltak og oppfølging.
Les mer > >

Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Noklus Nordland

Den ledige stillingen er en fast stilling i 100 %, og vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Noklus tilbyr tjenester til alle norske legekontor, hjemmetjenester, sykehjem og andre helseinstitusjoner. Søknadsfrist er 10. november 2019.
Les mer > >

Månedens tema, oktober: "Bedre føre var enn etter snar"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi fortsetter å fokusere på smittevern, og i oktober er budskapet vårt at man skal desinfisere huden før blodprøvetaking. Dette er basert på "føre-var-prinsippet".
Les mer > >

Månedens tema, september: "Unngå stikkskade!"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! De neste månedene vil plakatene våre omhandle smittevern, og i september setter vi fokus på bruk av utstyr med beskyttelsesmekanismer. Bruk av kanyler og annet utstyr med beskyttelsesmekanismer kan bidra til færre stikkskader.
Les mer > >

Avvikshåndtering - for pasientens skyld

I siste utgave av fagbladet Helsesekretæren, nr. 6-2019, kan dere i spalten "Fra laben" lese om avvikshåndtering. Vi streber etter god kvalitet og sikkerhet i det vi gjør - for pasientens del - og avvikshåndtering er en del av dette. Er du kjent med systemet for rapportering av avvik på din arbeidsplass?
Les mer > >

Månedens tema, desember: "Det svakeste ledd?"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2014. Bildet passer godt til julemåneden, og budskapet er alltid aktuelt! Alle ledd i prøveprosessen er viktige for å komme fram til riktig prøveresultat.
Les mer > >

Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig

Prøvesvarene kan være falsk for høye eller for lave, og er den vanligste årsaken til at blodprøver avvises i laboratoriet. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicin (CCLM), ser artikkelforfatterne fra et nordisk hemolyseprosjekt nærmere på håndtering av hemolyserte serumprøver i medisinsk biokjemiske laboratorier.
Les mer > >

Strengere krav til HbA1c-instrumenter

En stadig forbedring av analysemetodene gjør at kvalitetskravene som ble satt til HbA1c-instrumentene i 2012 nå er for vide. Noklus har derfor vedtatt å snevre inn kvalitetskravene til HbA1c-instrument som benyttes til diagnostikk av diabetes.

Les mer > >

Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av cobas b 101 for måling av CRP. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 CRP, både i bruk under optimale forhold av erfarent laboratoriepersonell og under reelle forhold av brukere i primærhelsetjenesten.​
Les mer > >

Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?

Dette spørsmålet stilles i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren. Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo tar opp dette viktige temaet som handler om blodprøvetaking og tvang, og leseren får blant annet tips til hvordan man kan trygge et barn som er redd for blodprøvetaking.
Les mer > >

Side1 av 7Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen