Aktueltsaker 'Linda Ophaug'

23. og 24. februar kan hjemmesiden vår være ustabil

Torsdag 23. og fredag 24. februar vil vi foreta oppgradering av våre IT-systemer. Dette kan gi ustabil hjemmeside og "Min side". Vi beklager de ulemper dette kan medføre. Ved spørsmål - ta kontakt på telefon 55 97 95 00 eller noklus@noklus.no
Les mer > >

Ledig stilling som systemutvikler - 100 % fast stilling

Vi har ledig en 100 % fast stilling som systemutvikler ved Noklus hovedkontor i Bergen. Vi søker deg som vil være med på å utvikle neste generasjons portalløsninger. Arbeidssted er Haraldsplass Diakonale sykehus. Søknadsfrist er 20. februar 2017.
Les mer > >

Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig

Prøvesvarene kan være falsk for høye eller for lave, og er den vanligste årsaken til at blodprøver avvises i laboratoriet. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicin (CCLM), ser artikkelforfatterne fra et nordisk hemolyseprosjekt nærmere på håndtering av hemolyserte serumprøver i medisinsk biokjemiske laboratorier.
Les mer > >

Strengere krav til HbA1c-instrumenter

En stadig forbedring av analysemetodene gjør at kvalitetskravene som ble satt til HbA1c-instrumentene i 2012 nå er for vide. Noklus har derfor vedtatt å snevre inn kvalitetskravene til HbA1c-instrument som benyttes til diagnostikk av diabetes.

Les mer > >

Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av cobas b 101 for måling av CRP. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 CRP, både i bruk under optimale forhold av erfarent laboratoriepersonell og under reelle forhold av brukere i primærhelsetjenesten.​
Les mer > >

7,8 mill. kroner foreslått til hjemmetjenesteprosjektet

Det er foreslått en bevilgning på 7,8 mill. kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2020. Målet er å tilby alle landets hjemmetjenester to års gratis deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Mot slutten av 2019 vil over halvparten av landets hjemmetjenesteenheter ha fått tilbudet. Forslaget på 7,8 mill. kroner er samme beløp som ble bevilget for 2019.
Les mer > >

Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden

Lillan Mo Andreassen disputerte 20. september 2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements”.
Les mer > >

Test din kunnskap om spirometri - nå tilgjengelig for alle

I slutten av august sendte vi ut en kasuistikk med temaet spirometri til alle allmennpraktiserende leger. Nå er denne kasuistikken tilgjengelig for alle. Undersøkelsen består av en kort sykehistorie med tilhørende spirogram, der man får anledning til å repetere tolkning og diagnostikk.
Les mer > >

Noklus med stand på Pasientsikkerhetskonferansen

Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 26.-27. september på The Qube, Gardermoen, og samler over 1400 helsepersonell og ledere fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Som et ledd i vårt samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet, er Noklus til stede med stand under konferansen.
Les mer > >

- Utenkelig å drive lab.-virksomhet uten et godt kvalitetssystem

Denne uttalelsen kom presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen, med i et intervju vi gjorde med henne før hun skulle holde tale til de Noklus-ansatte under landskonferansemiddagen 3. september 2019. Hun mener Noklus er blitt en merkevare man forbinder med kvalitet, som har betydning for hverdagen for helsetjenesten.
Les mer > >

Side2 av 39Først   Forrige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen