Aktueltsaker 'Linda Ophaug'

Ny versjon av Noklus diabetesskjema tilpasset ny enhet HbA1c

En ny versjon av Noklus diabetesskjema er nå lagt ut på seksjonens side. Denne er tilpasset ny enhet for HbA1c (mmol/mol). Verdier som tidligere er lagt inn med % vil bli konvertert til mmol/mol både i skjemaet og i rapportene.

Les mer > >

Ledig stilling - laboratoriekonsulent i Noklus Troms og Finnmark

Vi har ledig en 100 % fast stilling som laboratoriekonsulent/bioingeniør i Noklus Troms og Finnmark. Stillingen innebærer opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus, bl.a. ved oppsøkende virksomhet, undervisning og kursarrangering. Arbeidssted er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Søknadsfrist er 9. desember 2018.
Les mer > >

Noklus med stand på Smitteverndagen i Hordaland

Torsdag 25. oktober vil Noklus være til stede med stand på Smitteverndagen, arrangert av Fylkesmannen i Hordaland. De rundt 200 deltakerne fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste i Hordaland, sykepleiere, helsesøstre, leger og alle andre er velkommen til stand for å oppdatere seg på Noklus sine tilbud.
Les mer > >

Noklus med innlegg og stand på Primærmedisinsk uke

Noklus er godt representert på "Primærmedisinsk uke" som arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo denne uken. Fagpersoner i Noklus skal ha innlegg 23. oktober under dagskurset "En dag på lab'en", og torsdag 25. oktober på emnekurset "Diabetesoppfølging på fastlegekontoret".  I tillegg vil vi være på plass med stand tirsdag og onsdag.
Les mer > >

Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Noklus Nordland

Noklus Nordland har ledig en fast 100 % stilling som laboratoriekonsulent. Det søkes etter autorisert bioingeniør, med relevant arbeidserfaring. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Søknadsfrist er 5. november 2018. Tiltredelse 1. januar 2019.
Les mer > >

7,8 mill. kroner foreslått i bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet

Det er foreslått en bevilgning på 7,8 mill. kroner til Noklus i statsbudsjettet for 2019. Dette er tilstrekkelig til at vi kan starte med å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i minst to nye fylker i løpet av 2019, i tillegg til å fortsette utvikling av faglige tjenester mot sykehjem og hjemmetjenesten. Dette er vi svært glad for.
Les mer > >

Tidsskriftet med sak om HbA1c og overgang til mmol/mol

Fra 30. september var det slutt på å rapportere HbA1c-resultater i %. HbA1c skal nå rapporteres i mmol/mol, og i en artikkel i Tidsskriftets utgave 15 gis det en redegjørelse for bakgrunnen for denne endringen. Både helsepersonell og pasienter må venne seg til de nye tallene. Dette gjelder også de diagnostiske grensene og behandlingsmål.
Les mer > >

Ny SKUP-rapport: DIAQUICK Strep A Blue Dipstick

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av en hurtigtest for påvisning av Streptokokk A; DIAQUICK Strep A Blue Dipstick.
Les mer > >

Stand og innlegg på smittevernkonferanse i Buskerud

25. september 2018 inviterer fylkesmannen i Buskerud til en dagskonferanse om smittevern og smittevernarbeid på Scandic Ambassadeur Drammen Hotel. Vår kollega i Noklus Vestre Viken (Buskerud og Asker/Bærum), laboratoriekonsulent Hildegunn Aas, vil holde innlegg med tittelen "Rett svar – riktigere behandling. Kvalitetssikring av laboratoriearbeidet i sykehjem".
Les mer > >

Vi har to ledige stillinger som bioingeniør (én fast og ett vikariat)

Vi søker etter to entusiastiske, kreative og løsningsorienterte bioingeniører/avdelingsingeniører. Erfaring i kvalitets- og laboratoriearbeid innen laboratoriemedisin er en fordel. Stillingene er for tiden knyttet til arbeid innen ekstern kvalitetssikring. Arbeidssted er ved Noklus hovedkontor på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Vikariatet har varighet ett år. Søknadsfrist: 07.10.2018.
Les mer > >

Side6 av 39Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen