Aktueltsaker 'Linda Ophaug'

To pasientveiledninger på engelsk - nå tilgjengelig på "Min side"

Noklus har publisert engelsk utgave av pasientveiledningene "Veiledning i avføringsprøvetaking" og "Veiledning for glukosebelastning". Disse veiledningene er tilgjengelig for våre deltakere på "Min side". 

Les mer > >

Ledig engasjement som lab.konsulent - Noklus Møre og Romsdal

Vi har ledig et 80 % engasjement som laboratoriekonsulent i Noklus Møre og Romsdal, fra 1. mai 2018 til 31. desember 2020, med mulighet for utvidelse av stillingsprosent og fast ansettelse. Arbeidssted er Ålesund sjukehus. Søknadsfrist er 20.02.18.
Les mer > >

Ledig engasjement som laboratoriekonsulent - Noklus Telemark

I Noklus Telemark har vi ledig et 60 % engasjement i 2,5 år som laboratoriekonsulent, med mulighet for økning i stillingsprosent og fast ansettelse. Stillingen innebærer opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Telemark. Arbeidssted er Sykehuset Telemark. Søknadsfrist er 11. februar 2018.
Les mer > >

Artikkel i Sykepleien om laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

I en artikkel publisert i Sykepleien presenterer Noklus resultatene fra en studie som har kartlagt laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold. Det viser seg at hjemmetjenesteenhetene har en omfattende laboratorievirksomhet med et analyserepertoar ganske likt det som finnes på sykehjemmene.
Les mer > >

Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmennene

Torsdag 25. januar er Noklus invitert til å holde innlegg om vårt bidrag for å redusere antibiotikabruk i Norge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har invitert fylkesmennene til et møte om smittevernkonferansene som skal arrangeres rundt omkring i Norge i 2018. På agendaen står blant annet Helsedirektoratets handlingsplan mot antibiotikaresistens og retningslinjer for antibiotika.
Les mer > >

Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018

Noklus har siden 2014 arbeidet med å inkludere hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus, og hjemmetjenesten i de seks fylkene som allerede har fått tilbud om i deltakelse, viser stor iver med å tilegne seg kunnskapen Noklus tilbyr. Nå starter jobben med å inkludere hjemmetjenesteenheter i fire nye fylker. Tirsdag 23. januar er Noklus-ansatte samlet til planlegging og kick off for prosjektet.
Les mer > >

Noklus introduserer visjonen «sammen for god kvalitet»

Noklus starter 2018 med å introdusere visjonen «sammen for god kvalitet». Denne vil som oftest figurere som en del av logoen, og intensjonen er å vise at vi arbeider sammen med deltakere og helsemyndigheter for stadig å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge.
Les mer > >

Thomas Røraas med postdoktorstipend

Thomas Røraas er tildelt postdoktorstipend fra Helse Vest for 2018 med prosjektet: "What is normal for me? Individualizing measures of biological variation for improved diagnostics and monitoring". Thomas er ansatt som matematiker i Noklus, og stipendet har varighet i 2,5 år.
Les mer > >

Rosa 4-studien - Kvaliteten på behandling av type 2 diabetes

I Rosa 4-studien har kvaliteten på behandlingen av 10 000 personer med type 2 diabetes i Norge, med hovedoppfølging i allmennpraksis, blitt undersøkt. Hovedresultatet er at blodsukkerreguleringen er ganske god, mens blodtrykk- og lipidkontrollen har forbedringspotensial. I tillegg er det få personer som har dokumentert urin-, fot- og øyeundersøkelse som er anbefalt i retningslinjene.

Les mer > >

Noklus med stand på nasjonal konferanse om antibiotikaresistens

22. november var det "Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten" i Oslo i regi av Folkehelseinstituttet. Noklus har satt i verk flere tiltak for å bidra til å redusere antibiotikabruk, og var til stede med stand på konferansen for å informere om tiltakene våre og satsninger fremover.
Les mer > >

Side9 av 39Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen