Aktuelt

Månedens tema, februar: Måling av glukose kapillært

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema". Vi fortsetter med temaet diabetes, og denne måneden er det selve prøvetakingen ved måling av glukose vi fokuserer på. Plakaten minner om tre viktige momenter for å få korrekt svar på glukosemålingen, og er aktuell både for helsepersonell og dem som måler glukose på seg selv.
Les mer > >

Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020

10.-12. mars 2020 blir det arrangert fagmøte innen medisinsk biokjemi for sykehus- og private laboratorier på Solstrand hotell i Os. Tema for årets workshop er "Kvalitetssikring av blodgassanalyser" - et etterlengtet, vanskelig og viktig tema. Frist for påmelding er 26. januar.
Les mer > >

Ledig stilling som allmennlege i Noklus - 50 % stilling

Vi har ledig en stilling som allmennlege i 50 % stilling, og søker en person som ønsker å arbeide for økt laboratoriefaglig kunnskap blant allmennleger. Noklus prioriterer høy faglig kompetanse, er en aktiv og utadrettet virksomhet og har et nært samarbeid med relevante fagmiljø som f. eks. de allmennmedisinske fagmiljøene. Søknadsfrist 3. februar 2020.
Les mer > >

Ledig stilling som endokrinolog - 20 % prosjektstilling

Diabetesregisteret for voksne har ledig en 20 % prosjektstilling som endokrinolog. Vi ser etter en utadvendt person med interesse for registerarbeid. Stillingen har varighet ut 2020, med muligheter for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist: 28. januar 2020.
Les mer > >

Nordisk kongress i medisinsk biokjemi - Trondheim

9.-12. juni 2020 arrangeres Nordisk kongress i medisinsk biokjemi i Trondheim. Det vitenskapelige programmet omfatter svært aktuelle tema for alle som jobber innen medisinsk laboratorievirksomhet, og Noklus er godt representert blant foredragsholderne fra inn- og utland.
Les mer > >

Utsendelsesplan våren 2020

Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Årets første kontrollutsendelse skjer allerede mandag 6. januar 2020.
Les mer > >

Månedens tema, januar: "Årskontroll diabetes"

Godt nytt år! Vi starter året med en ny plakat i serien "Månedens tema". Plakaten skal minne både helsepersonell og pasienter om årskontrollen som bør utføres på personer med diabetes. Plakaten egner seg til å henge på venterommet.
Les mer > >

Månedens tema, november: "Blodsmitteuhell"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi fortsetter å fokusere på smittevern, og for november har vi laget en plakat som kan være til hjelp dersom uhellet er ute. Ved blodsmitteuhell er det viktig å ha gode rutiner for strakstiltak og oppfølging.
Les mer > >

Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Noklus Nordland

Den ledige stillingen er en fast stilling i 100 %, og vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Noklus tilbyr tjenester til alle norske legekontor, hjemmetjenester, sykehjem og andre helseinstitusjoner. Søknadsfrist er 10. november 2019.
Les mer > >

Månedens tema, oktober: "Bedre føre var enn etter snar"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi fortsetter å fokusere på smittevern, og i oktober er budskapet vårt at man skal desinfisere huden før blodprøvetaking. Dette er basert på "føre-var-prinsippet".
Les mer > >

Side1 av 65Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen