Luktesans har begrenset nytte ved diagnostikk av urinveisinfeksjon

Nylig kunne vi lese på forskning.no om et feltarbeid som var gjort på en kreftavdeling, som omtaler nytte av luktesans i klinisk praksis. Luktesans beskrives som en nyttig kilde til informasjon om pasient, og diagnostikk av urinveisinfeksjon benyttes som eksempel. Noklus ønsker å utdype bruk av luktesans ved diagnostikk av urinveisinfeksjon.
Les mer > >

Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden

Lillan Mo Andreassen disputerte 20. september 2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements”.
Les mer > >

Test din kunnskap om spirometri - nå tilgjengelig for alle

I slutten av august sendte vi ut en kasuistikk med temaet spirometri til alle allmennpraktiserende leger. Nå er denne kasuistikken tilgjengelig for alle. Undersøkelsen består av en kort sykehistorie med tilhørende spirogram, der man får anledning til å repetere tolkning og diagnostikk.
Les mer > >

Noklus med stand på Pasientsikkerhetskonferansen

Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 26.-27. september på The Qube, Gardermoen, og samler over 1400 helsepersonell og ledere fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Som et ledd i vårt samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet, er Noklus til stede med stand under konferansen.
Les mer > >

En jungel av hurtigtester - hvilken skal man velge?

De fleste som jobber på legekontor er kjent med ulike hurtigtester, for eksempel for streptokokker. Men er helsepersonell bevisste på at det kan være forskjeller i kvalitet og brukervennlighet på disse testene? I nyeste utgave av Helsesekretæren finner du en lærerik artikkel som både beskriver hvordan hurtigtestene virker og hvordan man kan si noe om analysekvaliteten til de ulike testene.
Les mer > >

- Utenkelig å drive lab.-virksomhet uten et godt kvalitetssystem

Denne uttalelsen kom presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen, med i et intervju vi gjorde med henne før hun skulle holde tale til de Noklus-ansatte under landskonferansemiddagen 3. september 2019. Hun mener Noklus er blitt en merkevare man forbinder med kvalitet, som har betydning for hverdagen for helsetjenesten.
Les mer > >

Årets landskonferanse startet med videohilsen fra helseministeren

Det ble en overraskende start på årets landskonferanse da de Noklus-ansatte fikk en videohilsen fra helseminister Bente Høie. Han understreket viktigheten av det arbeidet Noklus gjør, og hilsenen falt i god jord hos de drøyt hundre Noklus-ansatte som var samlet på Scandic Holmenkollen Park i Oslo 3.-5. september. Ministerens hilsen til Noklus ligger nederst i saken.
Les mer > >

Trenger du en rask oppfriskning i tolkning av spirometri?

Vi sender nemlig i disse dager ut en kort kasuistikk (pasienthistorie) som belyser bruk av spirometri i allmennpraksis. Undersøkelsen består av en kort sykehistorie med tilhørende spirogram, der man får anledning til å repetere tolkning og diagnostikk. Vi har utvidet fristen for besvarelse til 25. september.
Les mer > >

Urinundersøkelser i sykehus - følges nasjonale retningslinjer?

Noklus har de siste årene fokusert mye på tema som omhandler urinundersøkelser. Ved å øke egen kunnskap og bevissthet omkring dette temaet, prøver vi å bidra til at våre deltakere i primærhelsetjenesten har en praksis i henhold til retningslinjene. Men hvordan er det på sykehuset? Utføres urinundersøkelser i henhold til nasjonale retningslinjer der?
Les mer > >

Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB

Deltakere som er påmeldt kontrollprogram for Troponin T og blod i fæces (FOB), må være oppmerksomme på at dato for utsendelsene er endret. Utsendelsesplanen er oppdatert med korrekte datoer.
Les mer > >

Side2 av 37Først   Forrige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen