Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?

Noklus tilbyr sine deltakere mulighet til å holde seg faglig oppdatert ved å gi tilbud om kurs og internundervisning, råd om laboratorieutstyr, og tilgang til e-læringskurs og oppdaterte laboratorieprosedyrer. På "Min side" finner deltakerne våre verktøy som kan brukes til både opplæring og vedlikehold av kompetanse. 

Les mer > >

Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?

Medisinske laboratorier i Norge har svært ulike regler for når blodutstryk skal vurderes. Dette kom fram i en workshop som Noklus arrangerte for medisinske laboratorier i 2016. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid for å harmonisere rutiner for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrumenter.
Les mer > >

Kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierstudiet

I den nye "Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning" som trer i kraft fra 1. juli 2019 er tema som biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling tatt med under kapittelet "Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie".
Les mer > >

Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia

Noklus har laget flere veiledninger som er beregnet for utdeling til pasienter. Vi har pasientveiledninger i urinprøvetaking, avføringsprøvetaking og for glukosebelastning tilgjengelig på flere språk. Nå har vi også laget en pasientveiledning til dem som skal ta urinprøve til undersøkelse av klamydia. Denne finnes både i norsk og engelsk utgave, og er tilgjengelig på "Min side".
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2019 er klar

Noklus tilbyr ekstern kvalitetskontroll til de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Siden kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, er det nyttig å vite når kontrollene sendes ut fra Noklus hovedkontor. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan.
Les mer > >

Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Noklus arbeider blant annet for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger. I nyeste utgave av Helsesekretæren, 3-2019, kan du lese mer om blant annet bakgrunnen for disse anbefalingene, og hvordan vi tenker de skal brukes.
Les mer > >

Hvor trygg er din svaroverføring?

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før eller etter selve analyseringen. I år omhandlet denne utsendelsen hvordan prøvesvar blir behandlet og overført til pasientenes journal. Svarene fra de 1400 legekontor, sykehjem og hjemmetjenester gir oss en mulighet til å se hvor det er forbedringspotensial.
Les mer > >

Lansering av ny database for biologisk variasjon

Noklus markerte seg godt under Euromedlabs store kongress i Barcelona. Sammen med president Michael Neumaier i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), stod forsker Aasne Karine Aarsand i Noklus, og leder i Noklus, Sverre Sandberg, for den offisielle åpningen av den nye databasen for biologisk variasjon.
Les mer > >

Vant pris for beste poster på bioingeniørkongressen

Bioingeniørkongressen 2019 i Tromsø satte ny posterrekord med 42 postere. Noklus bidro med fire av disse og ett av våre bidrag vant prisen for beste poster. Vi gratulerer våre kolleger Eva Rønneseth og Anne Stavelin med prisen!
Les mer > >

Strengere krav til fremsendingstid for biologisk kontrollmateriale

I et brev til Samferdselsdepartementet understreker Noklus at det er avgjørende for god kvalitetssikring av laboratorievirksomheten ved medisinske laboratorier at myndighetene stiller krav til at nærmere 100 % av forsendelsene når frem innen tre dager. Den nye postloven er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen, som leverer sin innstilling 28. mai.
Les mer > >

Side3 av 37Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen