SKUP har fått nytt navn - men beholder forkortelsen

SKUP har nå endret navn til "Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering". Tidligere sto p-en for "primærhelsetjenesten", men dette er nå erstattet med "pasientnær analysering". Forkortelsen SKUP forblir som før.
Les mer > >

Omtale av Noklus i Tidsskriftet

I utgave 13 under "Aktuelt i foreningen" har Tidsskriftet viet plass til en omtale av aktiviteten i Noklus i jubileumsåret 2017. Leder i Noklus, Sverre Sandberg, gir et innblikk i hvordan det sto til med 25-årsjubilanten og hvilke satsningsområder Noklus var opptatt av i jubileumsåret.
Les mer > >

Årets landskonferanse er lagt til vakre Bodø

Drøyt hundre Noklus-ansatte vil være samlet i Bodø til faglig oppdatering når årets landskonferanse går av stabelen 28.-30. august. Programmet er som vanlig preget av stor variasjon, men hovedvekten er viet "Årets tema", som er diabetes.
Les mer > >

Kvalitetskontroll av HbA1c i apotek - artikkel i spesialutgave

"Journal of Diabetes Science and Technology" har en spesialutgave om kvalitetskontroll av HbA1c der bl.a. Una Sølvik fra Noklus og Universitetet i Bergen var gjesteredaktør. En av artiklene i spesialutgaven er fra Noklus, og viser at apotek kan implementere analytisk kvalitetskontroll på småinstrumenter som måler HbA1c, og at resultatene er sammenlignbare med legekontor.
Les mer > >

Arendalsuka er i gang - Noklus har stand hele uken

Noklus har stand i Peder Thomassons gate, og ønsker alle som er i Arendal velkommen til en prat. Vi har informasjon som passer både til helsepersonell, politikere og alle andre som er interessert i kvaliteten på laboratorievirksomhet.
Les mer > >

Preanalytisk utsendelse - hvordan gikk det?

Resultatene fra årets utsendelse om preanalyse er bearbeidet, og dere har kanskje allerede funnet rapporten på "Min side". Spørreskjema ble sendt ut til våre deltakere i vår, og tema var behandling, oppbevaring og transport av prøver. Alle som er påmeldt denne utsendelsen har fått en rapport med resultater og anbefalinger. Les rapporten sammen med kolleger, og diskuter om dere har forbedringspunkter på egen arbeidsplass.
Les mer > >

Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker

Nylig ble ny kvalitetsindikator, "Blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes", publisert. Indikatoren baserer seg på data samlet inn av Norsk diabetesregister for voksne. Innsamlet data viser at en stor andel av pasienter som har vært til kontroll var dårlig regulerte, noe som medfører høy risiko for alvorlige senkomplikasjoner. Funnene viser at det er et behov for kvalitetsforbedring.
Les mer > >

Nøyaktige blodsukkerresultat?

I siste nummer av Klinisk Biokemi i Norden (KBN, 3-2018) presenterer Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, en oversikt over hvor nøyaktige resultatene på 10 blodsukkerapparat er. Mange av disse apparatene er i bruk på norske legekontor. Sjekk om dere finner «deres apparat» på listen, og se hvordan det presterer i forhold til gitte kvalitetsmål.
Les mer > >

Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap

Ifølge overlege Helle B. Hager kan deltakelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer gi deg både ny kunnskap og litt spenning i hverdagen. På lederplass i tidsskriftet Klinisk biokemi i Norden (2-2018) deler overlegen erfaring fra egen praksis. Hager er overlege ved sentrallaboratoriet på Sykehuset i Vestfold, og hun er spesialist i Noklus Vestfold.
Les mer > >

Ny SKUP-rapport: Accu-Chek Instant for måling av glukose

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP har nå publisert en ny rapport fra utprøving av blodsukkerapparatet Accu-Chek Instant.
Les mer > >

Side8 av 37Først   Forrige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen