Skal dere kjøpe nytt laboratorieutstyr?

Før innkjøp av nytt laboratorieutstyr, sjekk om utstyret har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk. Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, organiserer utprøvinger av laboratorieutstyr, og har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia. I nyeste nummer av Helsesekretæren, 3-2018, kan du lese mer om SKUP.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2018 er klar

Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan.

Les mer > >

Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland

13. juni 2018 inviterer Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland til kommuneoverlegemøte. «Tilsyn med pasientsikkerhet og kvalitet i kommunens legetjenester» er blant temaene som skal tas opp, og Noklus skal holde innlegg om «Pasientsikkerhet og laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten». 
Les mer > >

Informasjon om endring for HbA1c - fra % til mmol/mol

I disse dager sendes det ut informasjon fra Noklus hovedkontor til alle våre deltakere vedrørende endring av måleenheten for HbA1c. Fra 30. september skal HbA1c rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).  
Les mer > >

Noklus presentert i anerkjent tidskrift

Måten Noklus er organisert på, er helt unik på verdensbasis. Mens man i andre land har fokusert mest på sykehus, retter mange nå blikket mot primærhelsetjenesten. Det har gitt økt interesse for hvordan Noklus er bygget opp. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) gir artikkelforfatterne Anne Stavelin og Sverre Sandberg (Noklus) en grundig redegjørelse for suksessfaktorene som ligger til grunn for den norske modellen.
Les mer > >

Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten trådte i kraft i 2017 for å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Noklus har flere verktøy som kan være til hjelp for å oppfylle kravene i forskriften når det gjelder laboratoriearbeid.
Les mer > >

Hva ble din vurdering?

I midten av mars sendte Noklus ut kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose. Nå er de innsendte resultatene ferdig bearbeidet, og dere som er deltakere i Noklus kan logge inn på "Min side" for å se hvilken vurdering dere har fått!
Les mer > >

Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser

Omleggingen til én felles brevstrøm fra januar 2018 har ført til at en økende andel av forsendelsene fra Noklus først kommer frem ved, eller etter, utløpsdato for kontrollprøvene. På initiativ fra Samferdselsdepartementet skal Noklus nå i møte med Posten for å avklare hvilke adressater det er spesielt utfordrende å nå frem til med kontrollmateriale av begrenset holdbarhet.
Les mer > >

Kurs i hematologi - tretti kursdeltakere samles på Hadeland

Fra 25. - 27. april er ca. tretti kursdeltakere samlet på Hadeland hotell til kurs i hematologi med fokus på morfologi i perifert blod. Det er seksjon for Sykehus- og private laboratorier i Noklus (SPL) som arrangerer kurset, og det blir fordypning i morforlogi med teori, praktisk mikroskopi og identifisering av celler i perifert blod basert på digitale bilder.
Les mer > >

Risikotesting av diabetes i apotek - artikkel publisert i PLOS ONE

Stipendiat Aslaug Johanne Risøy (Universitetet i Bergen og Noklus) har fått publisert sin første artikkel i doktorgradsarbeidet om risikotesting av diabetes på apotek. Denne studien danner grunnlaget for en hovedstudie, og artikkelen ligger tilgjengelig i tidsskriftet PLOS ONE.
Les mer > >

Side9 av 37Først   Forrige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen