Ekstern kvalitetssikring

- et viktig bidrag for at pasienten skal få rett svar til rett tid.

Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring av de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Alle deltakere i Noklus får tilsendt kontrollprøver der konsentrasjonen er ukjent for mottaker. Kontrollene analyseres og resultatene registreres fortrinnsvis på web. Noklus vurderer resultatene mot fasit og mot resultater fra andre deltakere som benytter samme type instrument/metode. Noklus har kontrollprogram for de fleste analyser som benyttes ved mindre medisinske laboratorier. For større medisinske laboratorier har vi egne programmer for enkelte komponenter og formidler kontrollprogram fra andre organisasjoner for øvrige analyser. I tillegg kvalitetssikres pre- og postanalytisk fase ved at spørreskjema sendes deltakere i Noklus, Svarene fra den enkelte vurderes ut fra gjeldende krav og standarder og sammenliknes mot andre besvarelser. Eksempel på slike utsendelser kan være etterspørring av rutiner angående pasientidentifikasjon eller tolking av analyseresultater ut fra en gitt problemstilling.

Noklus har en stor produksjon av kontrollmateriale og lager kontroller som i størst mulig grad tilsvarer pasientprøver slik at vurderingene av kontrollresultatene har stor overføringsverdi til resultater fra pasientprøver.

I tillegg til vurdering av analysekvaliteten hos den enkelte deltaker, kan analysekvaliteten for de ulike instrumentene sammenliknes. Noklus får god informasjon om hvilke instrumenter som fungerer godt.

På flytskjemaet til høyre, vises ledd deltaker bidrar med i grønt, mens Noklus har ansvar for de i blått. Om deltaker ønsker det, kan Noklus bidra med råd og veiledning under hele prosessen.

Ved å delta i ekstern kvalitetssikring får deltakerne:

  • Tilsendt kontroller fra 1 til 4 ganger årlig for hvert program de deltar på.
  • Vurdering av kontrollresultatene med dokumentasjon på om resultatene er riktig i forhold til andre som benytter samme metode, og (der det er mulig) om de er riktig i forhold til en sann verdi.
  • Spørreundersøkelser om praksis innen pre- og postanalytisk arbeid og rapporter fra disse med egne resultater og samlete oversikter.
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen