Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er en viktig del av det arbeidet Noklus utfører. Noklus har opparbeidet seg et solid renommé internasjonalt når det gjelder forskning på pasientnær analysering og laboratoriebruk i primærhelsetjenesten.

Det er produsert 12 doktorgrader og 12 mastergrader samt publisert over 100 artikler i referee-bedømte internasjonale tidsskrifter. De områdene Noklus forsker på, avspeiles i titlene på disse gradene og publikasjonene. Oversikten finner du i menyen til venstre.

Noklus sine hovedforskningsområder:

  • Pasientnær analysering i primærhelsetjenesten
  • Ekstern analytisk kvalitetsvurdering
  • Pre- og post-analytisk kvalitetsvurdering
  • Antikoagulasjonsbehandling/egenkontroll av INR
  • Egenmåling av glukose
  • Diabetes
  • Registerforskning
  • Kvalitet på diabetesbehandling i Norge
  • Biologisk variasjon/analytiske kvalitetskrav
  • Helseøkonomi og bruk av laboratorieprøver

Noklus deltar også i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og i ulike EU-prosjekter. Til Noklus er det pr høsten 2019 knyttet én PhD-kandidat, én mastergradstudent, en professor emeritus, én professor og en førsteamanuensis. 

Er du interessert i å drive forskning innenfor Noklus sine satsingsområder?
Ta kontakt med Sverre Sandberg (sverre.sandberg@noklus.no) for å høre om mulighetene. Du trenger ikke være bosatt i Bergen.  

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen